O autorze
Minister nauki i szkolnictwa wyższego. Polska socjolog, profesor, była dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, była posłanka do Parlamentu Europejskiego, polityk Platformy Obywatelskiej.

Nowa humanistyka: tradycja, rozwój, umiędzynarodowienie

Przywracanie należnego humanistyce statusu było jednym z ważniejszych zadań, jakie postawiłam sobie jako minister nauki. Ma ona bowiem kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Wynalazki i nowe technologie, tworzone są z myślą o człowieku, a humanistyka to nauka, która stawia społeczeństwo, jego tradycję i historię w centrum zainteresowań.

Przypomina nam też, że nie rozwiąże się problemów cywilizacyjnych bez korzystania z jej dorobku. Ogłaszamy właśnie wypracowaną wspólnie ze środowiskiem naukowym nową formułę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). To wielomilionowy program grantowy. Skupi się wokół trzech tematów: Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie.

Nowy NPRH został pomyślany tak, by z jednej strony wspierać badania ważne dla dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej, a z drugiej strony zapewnić rozwój polskiej innowacyjnej myśli humanistycznej i badań interdyscyplinarnych. Ważnym zadaniem NPRH jest też wprowadzanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego. Nasza tradycja i kultura muszą być badane, tłumaczone i przekazywane w ciekawy sposób.

Projekty realizowane w ramach nowego NPRH dofinansujemy kwotą 80 mln zł. To w sumie 360 mln zł na humanistykę tylko w ramach NPRH od 2011 r. A badania naukowe humanistów są wspierane także z innych źródeł, np. grantów Narodowego Centrum Nauki (w 2013 r. – ponad 70 mln zł). Postulaty uczonych, aby poprawić sytuację polskiej humanistyki, przedyskutowaliśmy i zawarliśmy w „Pakiecie dla humanistyki”, ogłoszonym w 2014 r.


Wśród najważniejszych oczekiwań było m.in. utrzymanie i zmiana sposobu działania NPRH oraz zmiany sposobu oceny jednostek naukowych, tak by uwzględnić specyfikę nauk humanistycznych. Zmienione NPRH wchodzi w życie a koncepcja oceny jednostek naukowych zostanie przedstawiona 18 lutego w Warszawie. Wypracowana została wspólnie z przedstawicielami środowiska (Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych).

O sytuacji humanistyki dyskutuje się w wielu krajach, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. Choćby dlatego, że tak wielki nacisk jest na innowacyjność. Humanistykę trzeba jednak wspierać, biorąc pod uwagę rozwój Polski, społeczeństwa obywatelskiego.
Trwa ładowanie komentarzy...